• (037) 711 865
  • domucenikatrstenik@gmail.com

Дом ученика
средњих школа
Трстеник

Одлучите се да живите у организованим условима за време вашег средњошколског васпитања и образовања.

Капацитет новог дома је 124 корисника, ученика и студената – мушког и женског пола. Површина објекта је 2063 m². Објекат чине сутерен, приземље и три етаже. Садржај објекта: трокреветне собе за смештај корисника са тоалетом и улазним ходником, трпезарија, ТВ сала, улазни хол са портирницом, административни блок и блок за смештај корисника са инвалидитетом, кухињски блок са магацинским простором и гардеробом за запослене, студентска читаоница, учионица са библиотеком и учионица за ученике, сала за рекреацију, интернет сала, архива, радионица и други садржаји који су апсолутно у складу са стандардима. Конкурс за пријем ученика средњих школа и студената високошколских установа расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у мају текуће године, са роковима за подношење конкурсне документације (за ученике и студенте). Усељење у нову зграду биће обављено по завршетку изградње дома и добијању употребне дозволе.
До завршетка новог дома, Дом ученика ради на постојећој локацији ул. Дамјана Максића 2, са постојећим капацитетом од 74 корисника.

Novi Dom ucenika
Нови Дом ученика по светским стандардима

Изградњом новог дома, смештај ће бити обезбеђен и за студенткиње и ученице што до сада није био случај.

Вести
Novi Dom ucenika

Упис ученика и студената за школску 2018/2019. годину

Информишите се на време о условима за пријем у Дом ученика у Трстенику