Јавне набавке
  • (037) 711 865
  • domucenikatrstenik@gmail.com

Дом ученика
средњих школа
Трстеник

Одлучите се да живите у организованим условима за време вашег средњошколског васпитања и образовања.

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (Преузми ПДФ документ)

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Партерно уређење парцеле Дома ученика, КП 4269 КО Трстеник (друга фаза)
(ЈНМВ 1.3.1/18)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

02.07.2018. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Електрична енергија за потпуно снабдевање
(ЈНМВ 1.1.1/18)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2018. do 12:30 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Набавка добара-пољопривредни и прехрамберни производи за припремање оброка и пијаћа водa
(ОП 1.1.1/18)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Појашњење Конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

Обавештење о закљученом уговору - партија 7

Обавештење о закљученом уговору - партија 8

Обавештење о закљученом уговору - партија 9

Обавештење о закљученом уговору - партија 10

Обавештење о закљученом уговору - партија 11

Обавештење о закљученом уговору - партија 12

28.03.2018. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Прикључци водовода и канализације објекта новог Дома ученика у Трстенику (ОП 1.3.1/17) у поновљеном поступку

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.08.2017. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Партерно уређење парцеле Дома ученика у Трстенику КП 4269 КО Трстеник (прва фаза) (ОП 1.3.2/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.07.2017. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Прикључење на телекомуникациону мрежу објекта новог Дома ученика у Трстенику (ОП 1.3.3/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.06.2017. do 13:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Прикључци водовода и канализације објекта новог Дома ученика у Трстенику (ОП 1.3.1/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка јавне набавке радова

Обавештење о обустави поступка јавне набавке радова

29.06.2017. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Електрична енергија за потпуно снабдевање (ЈНМВ 1.1.2/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

20.03.2017. do 12:30 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Пољопривредни и прехрамбени производи за припремање оброка и пијаћа вода (ЈНМВ 1.1.1/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 1
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 2
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 3
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 4
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 5
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 6
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 7
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 8
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 9
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 10
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 11
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 12

27.03.2017. do 12:00 ч.