• (037) 711 865
  • domucenikatrstenik@gmail.com

Дом ученика
средњих школа
Трстеник

Контакт подаци

Дом ученика средњих школа Трстеник
Ул. Дамјана Максића 2; 37240 Трстеник
Тел/факс: 037/711-865
domucenikatrstenik@gmail.com
domts@domucenikatrstenik.edu.rs

Верољуб Ћирковић, директор
e-mail: direktordomts@gmail.com
direktor@domucenikatrstenik.edu.rs
Тел. 037 711 865 / локал 12

Предраг Терзић, секретар
Тел. 037 711 865 / локал 15
administracija@domucenikatrstenik.edu.rs

Марија Цветковић, шеф финансијске службе
Тел. 037 711 865 / локал 14
administracija@domucenikatrstenik.edu.rs

Марија Вукићевић, стручни сарадник за ученички и студентски стандард
Тел. 037 711 865 / локал 11
vaspitaci@domucenikatrstenik.edu.rs

Владица Обрадовић, васпитач
Тел. 037 711 865 / локал 11
vaspitaci@domucenikatrstenik.edu.rs

Марко Радовановић, васпитач
Тел. 037 711 865 / локал 11
vaspitaci@domucenikatrstenik.edu.rs

Верица Петковић, васпитач
Тел. 037 711 865 / локал 11
vaspitaci@domucenikatrstenik.edu.rs

Данијела Димитријевић, кувар, вођа смене
Тел. 037 711 865 / локал 18