• (037) 711 865
  • domucenikatrstenik@gmail.com

Дом ученика
средњих школа
Трстеник

Одлучите се да живите у организованим условима за време вашег средњошколског васпитања и образовања.

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (Преузми ПДФ документ)

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Пољопривредни и прехрамбени производи за припремање оброка и пијаћа вода
(JNMV 0002/22)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора

Одлука о закљученом уговору - партија 1

Одлука о закљученом уговору - партија 2

Одлука о закљученом уговору - партија 3


Отварање понуда:
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Електрична енергија за потпуно снабдевање за 2022. годину
(JNMV 0002/22)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Отварање понуда:
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Пољопривредни и прехрамбени производи за припремање оброка и пијаћа вода
(JNMV 0001/21)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о закљученом уговору - партија 1

Одлука о закљученом уговору - партија 3

Одлука о обустави поступка - партија 2

Обавештење о закљученим уговорима за Партије 1 и 3

15.04.2021. do 12:00 ч.
Отварање понуда:
05.04.2021. у 12:30
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Електрична енергија за потпуно снабдевање
(JNMV 0002/21)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.3.2021. do 12:00 ч.
Отварање понуда:
26.3.2021. у 12:30
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене
(JNMV 1.1.4/20)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.6.2020. do 12:00 ч.
Отварање понуда:
22.6.2020. у 12:30
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Електрична енергија за потпуно снабдевање
(JNMV 1.1.1/20)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.3.2020. do 12:30 ч.
Отварање понуда:
25.3.2020. у 13:00
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Пољопривредни и прехрамбени производи за припремање оброка и пијаћа вода
(OP 1.1.1/20)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

10.4.2020. do 12:00 ч.
Отварање понуда:
10.4.2020. у 12:30
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Завршна фаза опремања новог Дома ученика-трећи део
(ЈНМВ 1.1.6/19)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.7.2019. do 12:00 ч.
Отварање понуда:
26.7.2019. у 12:30
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Завршна фаза опремања новог Дома ученика-други део
(ЈНМВ 1.1.5/19)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

Обавештење о закљученом уговору, партија 3

Обавештење о закљученом уговору, партија 4

25.7.2019. do 12:00 ч.
Отварање понуда:
25.7.2019. у 12:30
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Завршна фаза опремања новог Дома ученика
(ЈНМВ 1.1.4/19)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

1.7.2019. do 12:00 ч.
Отварање понуда:
1.7.2019. у 12:30
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Хемијска средства за чишћење и остала средства за одржавање хигијене
(ЈНМВ 1.1.3/19)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

5.4.2019. do 12:00 ч.
Отварање понуда:
5.4.2019. у 12:30
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Електрична енергија за потпуно снабдевање
(ЈНМВ 1.1.2/19)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22.03.2019. do 12:30 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Пољопривредни и прехрамбени производи за припремање оброка и пијаћа вода
(ЈНМВ 1.1.1/19)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

10.04.2019. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Хемијска средства за чишћење и остала средства за одржавање хигијене - додатна набавка
(ЈНМВ 1.1.5/18)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

07.12.2018. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Завршно опремање новог Дома ученика
(ЈНМВ 1.1.6/18)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

03.12.2018. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Партерно уређење парцеле Дома ученика, КП 4269 КО Трстеник (друга фаза)
(ЈНМВ 1.3.1/18)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 2223/18

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

02.07.2018. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Електрична енергија за потпуно снабдевање
(ЈНМВ 1.1.1/18)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.03.2018. do 12:30 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Набавка добара-пољопривредни и прехрамберни производи за припремање оброка и пијаћа водa
(ОП 1.1.1/18)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Појашњење Конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

Обавештење о закљученом уговору - партија 7

Обавештење о закљученом уговору - партија 8

Обавештење о закљученом уговору - партија 9

Обавештење о закљученом уговору - партија 10

Обавештење о закљученом уговору - партија 11

Обавештење о закљученом уговору - партија 12

28.03.2018. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Прикључци водовода и канализације објекта новог Дома ученика у Трстенику (ОП 1.3.1/17) у поновљеном поступку

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.08.2017. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Партерно уређење парцеле Дома ученика у Трстенику КП 4269 КО Трстеник (прва фаза) (ОП 1.3.2/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Питања и одговори

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.07.2017. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Прикључење на телекомуникациону мрежу објекта новог Дома ученика у Трстенику (ОП 1.3.3/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

30.06.2017. do 13:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Прикључци водовода и канализације објекта новог Дома ученика у Трстенику (ОП 1.3.1/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка јавне набавке радова

Обавештење о обустави поступка јавне набавке радова

29.06.2017. do 12:00 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Електрична енергија за потпуно снабдевање (ЈНМВ 1.1.2/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

20.03.2017. do 12:30 ч.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за понуде

Пољопривредни и прехрамбени производи за припремање оброка и пијаћа вода (ЈНМВ 1.1.1/17)

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 1
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 2
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 3
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 4
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 5
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 6
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 7
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 8
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 9
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 10
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 11
Обавештење о закљученом уговору - партија бр. 12

27.03.2017. do 12:00 ч.